Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Podhalańskie Centrum Tutoringu
Szybki kontakt

Podhalańskie Centrum Tutoringu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: tutoring@ppuz.edu.pl

Podhalańskie Centrum Tutoringu

Podhalańskie Centrum Tutoringu (PCT) jest propozycją utworzenia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu,  systemu edukacyjnego, który wpisuje się w nurt edukacji zindywidualizowanej, nastawionej na konkretne potrzeby i oczekiwania studentów, realizując przy tym zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające aktualnym wyzwaniom. Student uczestniczy w zajęciach z tutorem, co pozwala mu poszerzyć dotychczasową ścieżkę kształcenia i rozwoju osobistego. To rozwiązanie umożliwia również ukształtowanie profilu zawodowego studentów, których pomysł na siebie nie mieści się w jednej konkretnej specjalności i wychodzi na przeciw oczekiwaniom studentów.

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW:

  • EDUKACJA ZINDYWIDUALIZOWANA:  Student uczestniczy w szczegółowym programie zajęć opracowanych przez tutora, co pozwala na rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów.
  • EDUKACJA SPERSONALIZOWANA:  Student otrzymuje opiekę tutorską, dzięki której określa ścieżki intelektualnego/ naukowego rozwoju, co sprzyja zachowaniu przez studentów relacji „mistrz-uczeń" - zanikającej w procesie masowego kształcenia.
  • EDUKACJA ELITARNA:  Student otrzymuje certyfikat ukończenia PCT w oparciu o metodę tutorską oraz w dyplomie ukończenia studiów informację o realizacji części zajęć metodą tutorską.
  • EDUKACJA AMBITNA: Studenci podejmują zróżnicowane i trudne tematy, zarówno naukowe jak i praktyczne. W toku współpracy z tutorem uczą się sztuki argumentacji, badania tematów, doskonalą swoje umiejętności dyskusji i prezentacji. Rozwijają się na wielu poziomach i doświadczają wysokiej satysfakcji. Sami nawigują swój rozwój intelektualny, naukowy, profesjonalny i praktyczny.

 

DLACZEGO?

Dlaczego ogólnouczelniana? Oferta skierowana jest do studentów wszystkich Instytutów w PPWSZ w Nowym Targu. Uczestnicząc w zajęciach tutoringowych, niezależnie od realizowanego kierunku, student zdobywa nowe umiejętności i doświadczenie. Wartością dodaną jest także integracja studentów będących na różnych kierunkach studiów oraz wzmocnienie interdyscyplinarności promowanej przez MNiSW.

Dlaczego Indywidualna? Oferta obejmuje zajęcia indywidualne (tutoriale), w ramach których każdy student pracuje ze swoim opiekunem (tutorem).

 PROGRAM EDUKACJI INDYWIDUALNEJ (PEI):

Podstawową zasadą funkcjonowania prowadzonych w ramach PEI tutoriali międzykierunkowych jest relacja mistrz - uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki tutora spośród certyfikowanych tutorów - pracowników dydaktycznych PPWSZ w Nowym Targu.

Uczelnie wdrażające system tutorski: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów.

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-17.03.2019 r. rusza szkolenie w ramach „Szkoły Tutorów Akademickich”.  Szkolenie zorganizowano w formie czterech dwudniowych zjazdów w  terminie 16.03.2019 r. - 31.05.2019 r.   Szczegółowy harmonogram zjazdów: 1 zjazd: 16-17.03, 2 zjazd: 6-7.04, 3 zjazd: 27-28.04, 4 zjazd: 18-19.05. Godziny: 16 - 17 marca br. - godz. 9.00-16.00, sala 1.30 budynek Tatry 6 - 7 kwietnia br - godz. 11:00, sala 1.30 budynek Tatry 27-28 kwietnia br. - godz....

więcej »

REKRUTACJA

I ETAP REKRUTACJI TRWA DO 15.01.2019 Jest w pełni elektroniczny i polega na wstępnym wyborze kandydatów spośród osób, które złożyły aplikację. Na Wasze aplikacje czekamy do 15 stycznia 2019 r. pod adresem: pone@uek.krakow.pl Aplikacja musi zawierać: CV List motywacyjny   II ETAP, PLANOWANY OD 21.01.2019 DO 27.01.2019 jest formą rozmowy kwalifikacyjnej tutorów z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli I etap rekrutacji. Po jego zakończeniu wybrani zostaną studenci...

więcej »

Czym jest tutoring?

Wodarczyk, R.W. (2018). Tutoring akademicki w Polsce – możliwości i wyzwania. Horyzonty Wychowania, 17(43), 73‑83. DOI: 10.17399/ HW.2018.174306.   STRESZCZENIE CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie możliwości i wyzwań w procesie wykorzystania tutoringu jako metody dydaktycznej w polskich uczelniach wyższych. W artykule starano się przedstawić pozytywne i negatywne implikacje tutoringu, a także sposoby zastosowania tej metody. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule...

więcej »