Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Podsumowanie warsztatów Nowy Targ - Bramą do Podhala

W dniach od 24 do 30 września 2017 r. odbywały się na naszej Uczelni organizowane przez Instytut Nauk Technicznych  - kierunek Architektura międzynarodowe warsztaty studenckie. Partnerami Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu były trzy uczelnie: Politechnika Krakowska Wydział Architektury, Universite de Mons z Belgii oraz Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften und Kunst z Hildesheim z RFN. W warsztatach uczestniczyło 25 studentów oraz 9 nauczycieli akademickich ze wszystkich  uczelni. Studenci pracowali w zespołach 5-osobowych, z których każdy zaprezentował swoją wizję rozwoju Nowego Targu.

Wcześniej studenci zapoznali się ze specyfiką naszego regionu i miasta. Odbyły się objazdy Nowego Targu, Zakopanego, Kościeliska i Chochołowa. Wykład wprowadzający na temat regionalnej architektury Podhala wygłosił prof. Wojciech Kosiński z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy warsztatów zapoznali się również z ważniejszymi planami rozwoju miasta; w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W piątek 29 września pracujących studentów odwiedził prorektor PPWSZ dr Krzysztof Trochimiuk oraz naczelnik Wydziału Rozwoju i Turystyki UM Nowy Targ  Wojciech Watycha.

W sobotę 30 września odbyła się końcowa prezentacja koncepcji wszystkich 5 zespołów oraz publiczna dyskusja. Dziekan Wydziały Architektury z Hildesheim, który musiał wyjechać dzień wcześniej, uczestniczył w dyskusji z powodzeniem poprzez Skype’a, widoczny na dużym ekranie w naszej sali wykładowej. Wśród gości mieliśmy również wybitnego znawcę architektury regionalnej Podhala dr hab. Zbigniewa Moździerza z Muzeum Tatrzańskiego  w Zakopanem.

Przedstawione przez studentów wizje i koncepcje odnosiły się szczególnie do dwóch ważnych planowanych w mieście zmian, a mianowicie uruchomienia kolei „wahadłowej” Nowy Targ – Zakopane (PSKM) oraz planowanych w Studium obwodnic drogowych, które mają odciążyć od ruchu tranzytowego trasę zakopiańską w obszarze Miasta oraz Aleję Tysiąclecia. Uczestnicy uznali, że obie te inwestycje oznaczać będą nie tylko istotne udogodnienie techniczno-ruchowe, ale przede wszystkim stworzą szansę na budowanie nowej jakości całego miasta jako atrakcyjnego miejsca do mieszkania, pracy, nauki i turystyki. Są także szansą, by Nowy Targ stał się  - jak to ujęto w tytule warsztatów - „Bramą” do regionu, gdzie znaczna ilość turystów znajdzie atrakcyjne hotele i usługi i będzie mogła docierać do miejsc rekreacji i sportu w regionie.

Prace studentów planuje się zaprezentować na wystawie w hallu PPWSZ, a w późniejszym terminie, w gmachu Urzędu Gminy Nowy Targ.

Opracował: prof. K.Bieda

Zdjęcia: DT

Galeria zdjęć: