rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Porozumienie PPWSZ w Nowym Targu i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu i Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu zawarły porozumienie w sprawie współpracy na rzecz obronności i budowy obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych RP.

Dokument podpisali Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Krzysztof Trochimiuk oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu – ppłk Paweł Wójcik.

Porozumienia zostało zawarte z potrzeby wspólnego działania na rzecz społecznej akceptacji dla polityki obronności państwa, utrwalania więzi społeczeństwa z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w poczuciu wspólnego obowiązku wobec Ojczyzny, a także kształtowania postaw patriotycznych, umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, w szczególności wśród studentów.

Oprac. DPiW

Zdjęcia: Ewelina Stożek

Galeria zdjęć: