rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Postępowanie rekrutacyjne

Studia podyplomowe: Dziedzictwo kulturowe Podtatrza, 2-semestralne o profilu praktycznym

Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia. Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie eKandydat oraz złożenie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (od 1 czerwca do 25 lipca 2020 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 15 czerwca do 25 lipca 2020 r.):

  • ankieta osobowa (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat);
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu);
  • dwie aktualne fotografie o wym. 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem, jedna przyklejona do kwestionariusza;
  • fotografię cyfrową zapisaną na płycie CD;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Opłata za studia wynosi 2 000 zł.

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w czterech równych nieoprocentowanych wpłatach po 500 zł:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 30 listopada;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 30 marca.

Zarządzenie nr 17/2016 PPWSZ Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione po zgłoszeniu się minimum 20-osobowej grupy.

Galeria zdjęć: