ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Postępowanie rekrutacyjne

Studia podyplomowe: Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece 2-semestralne o profilu praktycznym

Studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie eKandydat oraz złożenie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat (do 31 grudnia 2019 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (do 31 grudnia 2019 r.):

  • kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat);
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu);
  • jedną aktualną fotografię o wym. 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem;
  • fotografię cyfrową zapisaną na płycie CD.

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a lub 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Opłata za studia wynosi 2 500 zł.

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się w czterech równych nieoprocentowanych wpłatach po 625 zł:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 30 listopada;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 30 marca.

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione po zgłoszeniu się minimum 10-osobowej grupy.