Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Architektura I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych

Kierunek Architektura
telefon: 18 261 07 29
int@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppuz.edu.pl

Praktycyzm w architekturze - studencka konferencja Koła Naukowego AdQuadratum - 2016 r. maj

W dniu 14 maja 2016 r. spotkali się studenci Kierunku Architektura Instytutu Nauk Technicznych PPWSZ w Nowym Targu podczas forum dyskusyjnego prezentując temat: PRAKTYCYZM W ARCHITEKTURZE – ROLA TRADYCJI I NOWATORSTWA.

Wielogodzinna konferencja odbyła się z udziałem licznego grona studentów i pracowników. Otwarcia obrad dokonał JM Rektor PPWSZ w Nowym Targu prof. dr. hab. n. med. Iwon Grys, uczestnikami posiedzenia byli dyrektor Instytutu Nauk Technicznych Pani dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct, Opiekun Naukowy SKN Ad Quadratum prof. Bonawentura Maciej Pawlicki oraz mgr inż. arch. Zbigniew Fedyczkowski. Organizację podjęło Koło Naukowe działające przy Instytucie Technicznym kierunku Architektura wraz z Przewodniczącym Zarządu SKN Ad Quadratum p. Marcinem Serwickim i Opiekunem Organizacyjnym mgr inż. arch. Agatą Bentkowską.

Zajęcia w grupie słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zrzeszonych w ruchu Studenckich Kół Naukowych polegające na podejmowaniu dyskusji na temat aktualnych problemów i najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie architektury i budownictwa umożliwiają pogłębienie i uzupełnienie wiedzy zdobywanej w czasie zajęć obligatoryjnych, z różnych wzajemnie ze sobą sprzężonych kierunków nauczania. Przyczyniają się do rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych i innowacji. Pozwalają na lepsze wykorzystanie pracy zespołowej dla osiągnięcia pozytywnych efektów nauczania. Prezentowane przez studentów tematy opracowane pod opieką wykładowców stanowiły panel dyskusji pomiędzy słuchaczami obrad, co znacznie wzbogaciło możliwości uzyskiwania postępu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Prace te ukazały kontakty studentów macierzystej uczelni z ośrodkami z zagranicy, terenowe studia przeprowadzone w Pensylwanii, a także raporty z krajowych studiów i badań wybranych obiektów historycznych ośrodków, odpowiadających potrzebom aktualnych form kształcenia.

W podsumowaniu spotkania zaprezentowana została sugestia prezentacji wyników prac Studenckich Kół Naukowych na stronie internetowej PPWSZ w formie periodycznych zeszytów pt. Pakiet Informacyjny, Zeszyt 1 Zawnioskowano temat VIII konferencji SKN: ARCHITEKTURA I JEJ OTOCZENIE – NIE MA ESTETYKI BEZ MATEMATYKI.

 

Tekst: prof. Bonawentura Maciej Pawlicki

 Zdjęcia:  arch. Zbigniew Fedyczkowski

Galeria zdjęć: