Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Praktyki

  

Organizacja praktyk

  Praktyki na specjalności nauczycielskiej Praktyki na specjalności nauczycielskiej są poświęcone poznaniu przez studenta pracy nauczyciela - polonisty w  szkole podstawowej. W ich trakcie studenci mają częściowo i z pełną odpowiedzialnością przyjąć na siebie obowiązki nauczyciela. Praktyki te traktowane są na równi z innymi zajęciami objętymi planem studiów i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę. Ich celem jest poszerzenie wiedzy studenta na temat...

więcej »

Procedura skierowania na praktyki

Procedura skierowania na praktyki: 1. Skontaktuj się z pracodawcą Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki Ustal termin i czas trwania praktyki   2. Dostarcz ubezpieczenie NNW Dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków do miejsca odbywania praktyk   3. Wypełnij wniosek/kartę przyjęcia na praktyki - wypełnione karty dostarcza opiekinowi praktyk w imieniu całej grupy starosta  Formularz dostępny poniżej   4. Odbierz skierowanie na...

więcej »