Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Praktyki zawodowe

 OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

mgr Kinga Wilkus

terminy przyjęć: środa, czwartek, p.120

 

PRAKTYKĘ ZIMOWĄ MOŻNA ZACZĄĆ REALIZOWAĆ  NAJWCZEŚNIEJ OD 1 GRUDNIA 2019R.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia  -pobierz

2. Karta zgłoszenia na praktyki - pobierz

3. Wykaz placówek - pobierz

4. Podanie o zmianę terminu realizacji praktyk- pobierz (dotyczy realizacji praktyk w terminie innym niż wyznaczony)

5. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

- Podanie o zwolnienie z praktyk- pobierz

- Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk- jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

6. Program praktyk II semestr - pobierz

7. Program praktyk III semestr - pobierz

8. Program praktyk IV semestr- pobierz

9. Program praktyk V semestr, sp. kosmetologia medyczna - pobierz

10. Program praktyk V semestr, sp. odnowa biologiczna - pobierz

11. WZÓR WYPEŁNIONEGO DZEINNIKA PRAKTYK

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

1. Wybierz zakład pracy

 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki  i skontaktuj się z pracodawcą

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni- p.423  (termin składania kart w semestrze zimowym do 15 listopada, w semestrze letnim do 15 czerwca)

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk- p. 227 (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy)

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

 • Zanieś porozumienie do pracodawcy - pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej zgodnie ze wzorem)

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ;

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ODBYWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Praktyki zawodowe na kierunku kosmetologia w PPUZ stanowią 480 godzin, w których student będzie przebywał w warunkach przyszłego zatrudnienia.

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych. 

Czas trwania, termin i miejsce realizacji praktyk:

Praktyka zawodowa – profesjonalna diagnostyka skóry jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze II.

Czas trwania: 120 godzin (realizowana jest w ciągu 4 tygodni; tj. 20 dni po 6 godzin);

Termin realizacji: lipiec - do połowy września (w okresie przerwy wakacyjnej);

Miejsce realizacji: profesjonalne gabinety kosmetyczne.

 

Praktyka zawodowa – kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze III.

Czas trwania:  120 godzin (realizowana jest w ciągu 4 tygodni; tj. 20 dni po 6 godzin);

Termin realizacji: semestr III 

Miejsce realizacji: profesjonalne gabinety kosmetyczne

 

Praktyka zawodowa – kosmetyka pielęgnacyjno-korekcyjno-upiększająca jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze IV.

Czas trwania: 160 godzin (realizowana jest w ciągu 5 tygodni);

Termin realizacji: lipiec - do połowy września (w okresie przerwy wakacyjnej);

Miejsce realizacji: profesjonalne gabinety kosmetyczne wyposażone w podstawową aparaturę kosmetyczną, realizujących podstawowe zabiegi kosmetyczne oraz pielęgnację dłoni i stóp

 

Praktyka specjalnościowa – odnowa biologiczna / kosmetologia medyczna jest obowiązkowa dla studentów poszczególnych specjalności w semestrze V.

Czas trwania: 80 godzin (realizowana jest w ciągu 3 tygodni);

Termin realizacji: semestr V;

Miejsce realizacji:

 • odnowa biologiczna: centra Spa, Wellness & Spa, Resort Spa, Destination Spa, Day Spa lub Business Spa;
 • kosmetologia medyczna: centra kosmetologiczno-medyczne, gabinety medycyny estetycznej, ośrodki Medical Spa, gabinety kosmetyczne współpracujące z lekarzem lub gabinety kosmetyczne zatrudniające kosmetologa mającego uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii medycznej.