Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

 

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
Kierunek Praca Socjalna

telefon: 26 10 717
inhsit@ppuz.edu.pl
Sala Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

Praktyki zawodowe

OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK PRACA SOCJALNA

dr Michał Ceglarek

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. WYTYCZNE ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI NA KIEURUNKU PRACA SOCJALNA PPWSZ- pobierz

2. Karta zgłoszenia na praktyki - pobierz

3. Wykaz placówek

4. Podanie o zmianę terminu realizacji praktyk- pobierz (dotyczy realizacji praktyk w terminie innym niż wyznaczony)

5. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

- Podanie o zwolnienie z praktyk- pobierz

- Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk- jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

6. Program praktyk II semestr 

7. Program praktyk III semestr 

8. Program praktyk IV semestr

9. Program praktyk V semestr

 10. WZÓR WYPEŁNIONEGO DZEINNIKA PRAKTYK

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

1. Wybierz zakład pracy

 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki  i skontaktuj się z pracodawcą

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni- p.423  (termin składania kart w semestrze zimowym do 31 października, w semestrze letnim do 15 czerwca)

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk- p. 227 (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy)

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

 • Zanieś porozumienie do pracodawcy - pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej zgodnie ze wzorem)

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPWSZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPWSZ;