Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Prezentacje naukowe

Prezentacje mają na celu umożliwienie studentom wyjścia ze swoimi badaniami i przemyśleniami  naukowymi poza kontekst standardowych zajęć dydaktycznych. Promowana jest szeroko rozumiana interdyscyplinarność zwłaszcza w jej humanistycznym zakresie. Co więcej prezentacje są doskonałą okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności i ukazują problematykę naukową poruszaną na wykładach, ćwiczeniach i seminariach w PPWSZ w Nowym Targu. Jednocześnie prezentacje kształtują w studentach umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz przyczyniają się do samodzielnego rozwijania zainteresowań naukowych.

 

Piotr Kuruc

„Motywy ludowe inspiracją współcześnie”

Prezentacja ukazuje nam świat ludowych legend, melodii oraz symboli, które do dzisiaj stanowią mniej lub bardziej udane inspiracje dla artystów z kraju czy z zagranicy. W sposób szczególny skupia się ona na terenie Podtatrza, przez przybyłych tu twórców okresu Młodej Polski uważanego za autentyczną „kolebkę polskości”, a będącego skarbnicą różnorodnych motywów, popularyzowanych poprzez nowe formy sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Guarnera

Chrześcijaństwo jako religia

W prezentacji poruszone są wątki związane z podstawowymi tezami charakteryzującymi Chrześcijaństwo jako religię. Prezentacja zwraca uwagę na uwarunkowania historyczne jak i kulturowe stojące za ukształtowaniem się Chrześcijaństwa. Jednocześnie przedstawiona jest sylwetka samego Chrystusa zarówno z perspektywy historycznej jak i fideistycznej.