ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Pielęgniarstwo I Stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunek Pielęgniarstwo

telefon: 18 26 10 726
ip@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

PROMOCJA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W SZKOŁACH

Studenci I roku Pielęgniarstwa od kilku lat prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach powiatu nowotarskiego. W ubiegłym roku zajęcia dotyczyły prawidłowego odżywiania i zaburzeń w odżywianiu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

W tym roku w miesiącach maju i czerwcu w ramach zajęć praktycznych z „Promocji zdrowia” studenci przeprowadzili kilkanaście zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych od klasy 0 do klasy VI oraz uczniów szkoły zawodowej.

Tematyka zajęć edukacyjnych dotyczyła problemów zdrowotnych uczniów danej szkoły zaproponowanych przez pielęgniarkę szkolną i pedagoga.
Dla uczniów szkół podstawowych były to tematy:

  1. zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  2. znaczenie aktywności fizycznej i zapobieganie wadom postawy,
  3. prawidłowe odżywianie,
  4. higiena okresu dojrzewania,
  5. higiena osobista i higiena otoczenia,
  6. postawa asertywna wobec palenia tytoniu.

Zajęcia były realizowane w czterech Szkołach Podstawowych: Nr 2;4;5 i 11.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące  Zasad udzielania pierwszej  pomocy przedlekarskiej wśród uczniów klas od I do III. W ramach zajęć każde dziecko miało możliwość przećwiczenia ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 

Dla uczniów zasadniczej Szkoły Zawodowej Cech Rzemiosł Różnych studenci zrealizowali zajęcia edukacyjne dotyczące zapobiegania uzależnieniom od tytoniu, narkotyków i dopalaczy.
Ponadto dla dziewcząt zajęcia obejmujące problematykę:

  1. świadome planowanie rodziny i antykoncepcja,
  2. profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy

Studenci prowadzili zajęcia w ramach jednostki lekcyjnej: 45 minut dla każdej klasy, wykorzystując swoją wiedzę z danej tematyki oraz pomoce dydaktyczne, które sami przygotowali dla uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci.

Studentów do zajęć przygotowywała mgr Krystyna Buławska.

Tekst i fotografia : Krystyna Buławska