Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Pielęgniarstwo I Stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunek Pielęgniarstwo

telefon: 18 26 10 726
ip@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 733
dos@ppuz.edu.pl

PROMOCJA ZDROWIA W SZKOŁACH NA TERENIE NOWEGO TARGU

Studenci I roku Pielęgniarstwa w ramach zajęć praktycznych z Promocji Zdrowia od kilku lat prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Nowego Targu i okolic pod kierunkiem nauczyciela akademickiego mgr Krystyny Buławskiej.

W tym roku szkolnym tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana, dotyczyła takich zagadnień jak:

  1. zdrowego odżywiania, zaburzeń w odżywianiu
  2. bezpieczeństwa,
  3. cyberprzemocy,
  4. agresji, uzależnienia od telefonu i Internetu,
  5. aktywności fizycznej i zapobiegania wadom postawy,
  6. higieny osobistej i otoczenia oraz higieny okresu dojrzewania,
  7. profilaktyki wad wzroku i słuchu u dzieci,
  8. postawy asertywnej wobec palenia tytoniu, marihuany i dopalaczy  
  9. profilaktyki raka piersi raka szyjki macicy dla dziewcząt.

30 zespołów w większości dwuosobowych , kilka w trzyosobowym składzie przeprowadziło łącznie 90 zajęć lekcyjnych 45-minutowych.

Studenci prowadzili zajęcia w szkołach :

Podstawowych : nr 2 , nr 4, nr 5 i nr 11

Gimnazjum nr 1

Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu 

Zespole Szkół nr 1