Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Ratownictwo Medyczne

Harmonogramy zajęć

Aktualne plany zajęć oraz organizacja roku akademickiego

więcej »

Komunikaty

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Plan studiów

Plan studiów Studia I stopnia  dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2019/2020 - studia stacjonarne Studia I stopnia  dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 - studia stacjonarne Studia I stopnia  dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 - studia niestacjonarne Studia I stopnia dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2015/2016 - studia...

więcej »

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Praktyki zawodowe

Informacje dotyczące praktyk studenckich

więcej »

Egzamin dyplomowy

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO - CZEŚĆ PRAKTYCZNA Zagadnienia: Zagadnienia z MR i MCR Procedury w chorobach wewnętrznych Scenariusz ratunkowy   WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO OBRONY PRACY  LICENCJACKIEJ JEST ZŁOŻENIE O S O B I Ś C I E w DOS pok. 227 (po zaliczeniu szóstego semestru)  następującej dokumentacji: 1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk w PPUZ) 2) trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej zgodnej z wymogami Instytutu (w tym...

więcej »
1 2 3