Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Moduły wychowania fizycznego

 

Moduły realizowane w ramach zajęć wychowania fizycznego

 

 

Moduł ogólny wychowania fizycznego

Zajęcia w ramach modułu ogólnego wychowania fizycznego są przeznaczone dla studentów, chcących podnosić poziom swojej sprawności fizycznej poprzez udział w różnych formach zajeć ruchowych. Na zajęciach są realizowane elementy zespołowych gier sportowych, tenisa stołowego, gimanastyki, lekkiej atletyki, atletyki terenowej, pływania, ćwiczeń siłowych, gier i zabaw.

Wybierający moduł poznają:

 • historię poszczególnych dyscyplin sportowych,
 • bhp zajęć na sali gimnastycznej, pływalni, siłowni,
 • technikę wybranych elementów zespołowych gier sportowych (futsal, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, unihokej), tenisa stołowego, pływania, gimnastyki,
 • zasady gier rekreacyjnych,
 • przepisy dotyczace poszczególnych dyscyplin spotowych oraz podstawowe zasady sędziowania.
Zajęcia realizowane są na hali sportowej SP4, pływalni miejskiej, sali sportowej PPWSZ (T 0.32) oraz w terenie.
 
Prowadzący: mgr Tytus Iwański
Ilość wolnych miejsc: 22
 
 
Elementy wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną
 
Zajęcia w ramach modułu terotycznego wychowania fizycznego są przeznaczone dla studentów, którzy ze względu na całkowite zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych nie moga uczestniczyć czynnie w innych modułach. Studenci uczetniczą w zajęciach o charakterze wykładów o tematyce związanej w teorią treningu zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu. Biorą również udział jako wolontariusze w przygotowaniu i organizacji wydarzeń spotowo-rekreacyjnych realizowanych przez Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu na terenie Uczelni oraz na terenie miasta.
Wybierający moduł realizują tematykę z zakresu:
 • aktywność ruchowa sportowa i rekreacyjna - podstawy teoratyczne,
 • wpływ ruchu na organizm człowieka,
 • nowoczesne sposoby monitorowania aktywności fizycznej (platformy Strava, Garmin Connect, Endomondo),
 • monitorowanie składu ciała,
 • zdolności motoryczne - podstawy teoretyczne,
 • podstawy treningu sportowego.

Miejsce realizacji zajeć teoretycznych - wykładów zostanie podane w pierwszym tygodniu semestru w Komunikatach.

Prowadzący: mgr Bartosz Gotkiewicz

Ilość wolnych miejsc: 22

 

Fitness i muzyczne formy ruchowe

Zajęcia w ramach modułu fitness sa przeznaczone dla studentów chcących poznać najnowsze trendy zajęć przy muzyce. Taneczne formy ruchowe angażują mięśnie całego ciała, uelastyczniaja je, doskonalą płynność i koordynację ruchową. Zajęcia sa prowadzone w formie 90-minutowych jednostek. Ich różnorodność: dance, step, pilates, pump itp. daje mozliwość wyboru zajęc fitness dla siebie.

Wybierający moduł poznają:

 • historię fitness w Polsce i na świecie,
 • bhp na zajęciach fitness,
 • zasady zajęć przy muzyce,
 • technikę ćwiczeń fitness,
 • specyfikę form: dance, step, pilates, pump, body sculpt, stretching,

Studentów na zajęciach obowiązuje wygodny strój i obuwie. Zajęcia odbywają się w sali fitness PPWSZ (s. 139).

Prowadzący: mgr Katarzyna Dusik

Ilośc wolnych miejsc: 18

 

Pływanie

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z pływania są przeznaczone dla studentów, którzy posiadają umiejętności pływania i chcą je doskonalić oraz dla studentów, którzy chcą nabyć umiejętność pływania od podstaw. Pływanie jest ogólnorozwojową formą aktywności fizycznej polecaną bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Moduł realizowany jest w podziale na grupę początkującą i zaawansowaną. 
Wybierający moduł poznają:
 • historię dyscypliny,
 • bhp zajęć na pływalni,
 • technikę pływania co najmniej dwoma stylami pływackimi w zależności od stopnia zaawansowania grupy (w grupie początkującej: co najmniej technika kraula na piersiach i stylu grzbietowago, w grupie zaawansowanej: technika kraula na piersiach, stylu grzbietowego i stylu klasycznego oraz podstawy stylu motylkowego),
 • przepisy dotyczace poszczególnych stylów pływackich.
Studenci realizujący zajęcia powinni sie zopatrzyć w okularki do pływania, czepki nie są obowiązkowe (ale wskazane).
Zajęcia realizowane są na pływalni miejskiej.
 
Prowadzący: mgr Katarzyna Węgrzyn
 
Ilośc wolnych miejsc: 15

 

Nordic Walking 

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z nordic walking są przeznaczone dla studentów chcących podnosić sprawność fizyczną na świeżym powietrzu. Nordic walking to ogólnodostępna aktywność prozdrowotna, angażująca mięśnie całego ciała, polegająca na marszu z kijkami, polecana bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w formie 3-4 godzinnych marszów na terenach płaskich i górzystych - (tereny wokół rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem, gorczańskie szlaki górskie, m.in. szlak na Stare Wierchy, pagórkowate tereny w okolicach uczelni).

Wybierający moduł poznają:

 • historię nordic walking w Polsce i na świecie,
 • podstawową wiedzę o wyposażeniu do nordic walking,
 • techniki nordic walking: ogólną, specjalistyczną i w terenie,
 • ćwiczenia siłowe z kijami,ćwiczenia koordynacji i reakcji oraz stretching.

Studentom realizującym zajęcia zostanie wypożyczony niezbędny sprzęt (kije) do uprawiania nordic walking. Studentów na zajęciach obowiązuje odpowiedni ubiór. Terminy zajęć zostaną ustalone z grupą na pierwszych zajęciach organizacyjnych (termin spotkania organizacyjnego zostanie podany w pierwszym tygodniu semestru w Komunikatach).

Prowadzący: Szymon Opioła

Ilośc wolnych miejsc: 22

 

 

Turystyka górska

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z turystyki górskiej są przeznaczone dla studentów, którzy chcą podnosić poziom swojej sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w wycieczkach pieszych. Zajęcia prowadzone są w formie 4 - 6 godzinnych wycieczek (zazwyczaj w soboty), realizowanych na terenie Gorców, Pienin i Tatr.
Wybierający moduł poznają:
 • topografię wybranych rejonów Gorców, Tatr i Pienin,
 • zasady poruszania się w terenie górskim w różnych warunkach,
 • zasady przygotowania się do wycieczki górskiej w różnych warunkach pogodowych,
 • zasady postępowania podczas konieczności wezwania pomocy w górach.
Studenci realizujący zajęcia sa zobowiązani do dotarcia na miejsce wyjścia we własnym zakresie. W ramach realizacji modułu studenci odbędą 5 wycieczek w terminach ustalonych z grupą na pierwszych zajęciach organizacyjnych (termin spotkania organizacyjnego zostanie podany w pierwszym tygodniu semestru w Komunikatach).
 
Prowadzący: mgr Katarzyna Węgrzyn
 
Ilośc wolnych miejsc: 22
 

 

 

Trening siłowy

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z  ćwiczeń siłowych są przeznaczone dla studentów, którzy chcą poznać podstawy treningu siłowego z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, z hantlami, sztangami i na maszynach.

Wybierający moduł poznają:

 • historię dyscypliny,
 • bhp zajęc na siłowni,
 • zasady ebzpiecznego posługiwania się sprzetem do ćwiczeń siłowych,
 • zasady asekuracji,
 • zasady doboru i techniki wykonywania ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe,
 • metody treningowe i ukłądanie programów ćwiczeń.

Studentów na zajęciach obowiązuje odpowiedni obiór o raz dodatkowy osobisty ręcznik. Zajęcia realizowane są na siłowni PPWSZ w budynku Tatry (T 0.32)

Prowadzący: mgr Szymon Opioła
 

ilośc wolnych miejc: Grupa 1 - 18, Grupa 2 - 18

 

Wspinaczka sportowa

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z wspinaczki sportowej są przeznaczone dla studentów, którzy chcą poznać podstawy wspinaczki. Zajęcia prowadzone są na niskich formach skalnych i sztucznej ściance. Wspinaczka jest ogólnorozwojową formą aktywności fizycznej polecaną bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Moduł realizowany jest w małych kameralnych grupach. 
Wybierający moduł poznają:
 • historię dyscypliny,
 • bhp zajęć na ściance wspinaczkowej,
 • zasady posługiwania się sprzętem (uprząż, liny dynamiczne i statyczne, Reverso, Grigri),
 • zasady asekuracji górnej (tzw. wędka),
 • wspinanie typu buldering,
 • zasady asekuracji dolnej,
 • wspinanie w terenie.
Studentom realizującym zajęcia zostanie wypożyczony niezbędny sprzęt do uprawiania wspinaczki. W ramach realizacji modułu studenci odbędą jedną  fakultatywną wycieczkę na skałki (wszystkie niezbędne informacje zostaną podane na pierwszych zajęciach).
Zajęcia realizowane są na sztucznej ściance wspinaczkowej (pływalnia miejska).
 
Prowadzący: dr Paweł Gąsior
 
Ilosć wolnych miejc: 10

 

 

Kickboxing z elemantami samoobrony 

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z dyscypliny sportu kickboxing są przeznaczone dla studentów, którzy chcą poznać podstawy kickboxingu. Zajęcia mają charakter popularyzatorski i utylitarny. Uczestnicy podniosą swoja sprawność fizyczną niezbędną do opanowania podstawowych technik ataku i obrony.
Wybierający moduł poznają:
 • historię dyscypliny,
 • bhp zajęć w sportach walki,
 • pozycję walki,
 • zasady poruszania się,
 • techniki obrony,
 • ciosy proste, sierpowe i podbródkowe,
 • kopnięcie low-kick i front kick.
Studentom realizującym zajęcia zostanie wypożyczony niezbędny sprzęt do uprawiania kickboxingu. Studenci w swoim zakresie powinni zaopatrzyć się w ochraniacz zębów "szczękę" i bandaże elastyczne lub taśmy bokserskie (wszystkie niezbędne informacje zostaną podane na pierwszych zajęciach).
Zajęcia realizowane są w sali sportowej PPWSZ w budynku Tatry (T 0.32)
 
Prowadzący: dr Paweł Gąsior
 
Ilość wolnych miejc: 18

 

 

Zespołowe gry sportowe

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z  zespołowych gier  sportowych  są przeznaczone dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie halowych zespołowych  gier sportowych: siatkówki, koszykówki,  futsalu, unihokeja. Celem zajęć jest poznanie i doskonalenie podstaw techniki  i taktyki gry oraz zasad organizowania rywalizacji sportowej. 

Wybierający moduł poznają: 

 • bhp zajęć na sali gimnastycznej, 
 • historię wybranej gry zespołowej,
 • zasady i przepisy gry  wybranej gry zespołowej,
 • podstawy treningu sportowego wybranej gry zespołowej.                                                                        

Zajęcia realizowane są na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w godzinach popołudniowych i wieczornych. Studentów na zajęciach obowiązuje odpowiedni halowy ubiór sportowy, w tym miękkie obuwie sportowe.

Prowadzący: mgr Tytus Iwański

Ilośc wolnych miejc: 22

 

ZASADY OGÓLNE

Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020 w ramach wychowania fizycznego realizują 60 godzin wychowania fizycznego (2 semestry po 30 godzin).

Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej (z wyjątkiem Kierunku: Architektura) realizują 30 godzin wychowania fizycznego (1 semestr).

Student dokonuje wyboru modułu wychowania fizycznego w każdym semestrze składając Kartę Wyboru Modułu do ZWFiS w wyznaczonym terminie (do pobrania w Dokumentach). 

Studenci z kierunków realizujacych 60 godzin wychowania fizycznego muszą wybrać w każdym semestrze inny moduł.

Student, który nie dokona wyboru modułu w wyznaczonym terminie zostanie przypisany do grupy w której będą wolne miejsca.

Student może realizować wychowanie fizyczne w ramach treningów sekcji KU AZS PPWSZ lub Zespołu Młode Podhale po uzyskaniu zgody Kierownika ZWFiS.

Student może sie ubiegać o przepisanie zaliczenia z przedmiotu wychowanie fizyczne uzyskanego na innym kierunku studiów w wymiarze 60 godzin po uzyskaniu zgody Kierownika ZWFiS (wzór podania do pobrania w Dokumentach). Przepisane może być zaliczenie uzyskane do 5 lat wstecz.

Student, który z powodów zdrowotnych nie może uczestniczyć czynnie w żadnym z modułów dokonuje zapisu na moduł Elementy wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną. Jest zobowiązany przedstawić zwolnienie lekarskie (do pobrania w Dokumentach) do 14 dni od rozpoczęcia semestru lub 14 dni od zdarzenia uniemozliwiającego udział w modułach wychowania fizycznego.