rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Rekrutacja Uczestników Projektu

 

REGULAMIN REJKRUTACJI DO PROJEKTU

pn. Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w PONE" 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

oraz ze środków budżetu państwa

 

 LISTA RANKINGOWA