ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Śladami kultury łemkowskiej

W ramach ćwiczeń z przedmiotu "Turystyka kulturowa" studenci uczestniczyli w zajęciach terenowych realizowanych w czterech połemkowskich wsiach na pograniczu Pienin Małych i Beskidu Sądeckiego. Szukając śladów dawnej kultury Rusinów odwiedziliśmy dawną cerkiew w Szlachtowej i w Jaworkach, ekspozycję muzealną w Muzeum Pienińskim oraz niewielkie osiedle Kornaje w rezerwacie przyrody Biała Woda. W trakcie zajęć omawialiśmy różnorodne aspekty materialnej i duchowej kultury Łemków, wskazywaliśmy na różnicę i podobieństwa względem tradycyjnej kultury góralskiej oraz zastanawialiśmy się nad turystycznym potencjałem i walorami odwiedzanych miejsc. Na zakończenie odwiedziliśmy pensjonat w Czarnej Wodzie, który zarówno w wystroju wnętrza jak i poprzez dawne przedmioty zgromadzone przez gospodarzy stara się promować kulturę Łemków czerpiąc z niej inspiracje w prowadzeniu biznesu turystycznego.

Zajęcia prowadziła: Katarzyna Ceklarz

Galeria zdjęć: