Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Studia II stopnia - od 2015/2016 roku akademickiego

KARTA MODUŁU - Biometeorologia człowieka

KARTA MODUŁU - Dietetyka

KARTA MODUŁU - Geobotanika

KARTA MODUŁU - Geoparki

KARTA MODUŁU - Historia kultury

KARTA MODUŁU - Informatyka w turystyce i rekreacji

KARTA MODUŁU - Inwestycje turystyczne

KARTA MODUŁU - Język obcy

KARTA MODUŁU - Język obcy - studia niestacjonarne 

KARTA MODUŁU - Metodologia pracy naukowej

KARTA MODUŁU - Nowoczesne Formy Rekreacji

KARTA MODUŁU - Organizacja i funkcjonowanie ośrodków SPA

KARTA MODUŁU - Planowanie turystyczne i rekreacyjne

KARTA MODUŁU - Polityka turystyczna i rekreacyjna

KARTA MODUŁU - Praktyki zawodowe

KARTA MODUŁU - Prawo gospodarcze

KARTA MODUŁU - Programy zdrowego stylu zycia

KARTA MODUŁU - Regionalne produkty turystyczne

KARTA MODUŁU - Regiony turystyczne

KARTA MODUŁU - Rozwój zrównoważony

KARTA MODUŁU - Seminarium magisterskie

KARTA MODUŁU - Socjologia czasu wolnego

KARTA MODUŁU - Społeczne problemy rozwoju turystyki

KARTA MODUŁU - Statystyka w turystyce i rekreacji

KARTA MODUŁU - Terenowe formy rekreacji

KARTA MODUŁU - Transport w turystyce

KARTA MODUŁU - Turystyczne walory środowiska przyrodniczego i ich wykorzystanie

KARTA MODUŁU - Turystyka kulturowa

KARTA MODUŁU - Turystyka osób niepełnosprawnych

KARTA MODUŁU - Turystyka uzdrowiskowa

KARTA MODUŁU - Usługi SPA

KARTA MODUŁU - Uzdrowiskowe tworzywa i produkty lecznicze

KARTA MODUŁU - Wychowanie fizyczne

KARTA MODUŁU - Wykład monograficzny

KARTA MODUŁU - Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

KARTA MODUŁU - Zarządzanie biznesem turystycznym i rekreacyjnym