Student na tropieerasmus weekProjekt NBPdzień otwartyankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

Stypendia Ministra

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra włąściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców oraz wnioski do pobrania można znaleźć klikając na poniższy link:

http://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-naukowe

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Wniosek wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pok. 224, II piętro, tel. 18 2610740 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września danego roku kalendarzowego.