Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Filologia Angielska I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat Kierunku
Filologia Angielska

telefon: 26 10 717
ih@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

The Old Meets the New 20.04.2018 r.

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „The Old Meets the New”, zorganizowana przez kierunek filologia angielska. Była to już druga konferencja organizowana przez anglistykę. W konferencji wzięli udział literaturoznawcy, kulturoznawcy, językoznawcy, tłumacze i metodycy zarówno z PPWSZ w Nowym Targu, jak i z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Uczestników przywitała Pani dr Ewa Panecka, koordynator kierunku filologia angielska, a konferencję otworzył Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Krzysztof Trochimiuk. Uczestnicy wysłuchali trzech wykładów plenarnych wygłoszonych przez dra hab. Mariusza Misztala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. Marię Piotrowską z PPWSZ w Nowym Targu oraz prof. dra hab. Grzegorza Kleparskiego z PPWSZ w Nowym Targu.

Uczestnicy konferencji wystąpili w trzech panelach: literaturoznawczym i kulturoznawczym, metodycznym, językoznawczym i tłumaczeniowym. Jako moderatorzy, obok wykładowcy mgra Bartosza Warzyckiego, zadebiutowały studentki – Pani mgr Ewa Kościelniak i Pani Joanna Gościej. Prelegenci podzielili się ze słuchaczami spostrzeżeniami na rozmaite kwestie i koncepcje z różnych dziedzin humanistyki, które mieściły się w temacie konferencji.

 

Oprac. i zdj. dr Zbigniew Głowala

Galeria zdjęć: