rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Turystyka i rekreacja II stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia magisterskie 2-letnie o profilu praktycznym

Moduły specjalizacyjne wybierane po pierwszym roku studiów:

  • zarządzanie walorami turystycznymi
  • rekreacja zdrowotna

 Absolwent po ukończeniu modułu specjalizacyjnego „zarządzanie walorami turystycznymi” będzie teoretycznie i praktycznie przygotowany do planowania rozwoju turystyki, w szczególności w zakresie podejmowania przedsięwzięć i realizowania inwestycji turystycznych w oparciu o analizę i wykorzystanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych regionu.

 Absolwent po ukończeniu modułu specjalizacyjnego „rekreacja zdrowotna” zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych klientów (doskonalenie zdrowia, profilaktyka zdrowotna), a także planowania i prowadzenia działalności w zakresie organizowania form rekreacji zdrowotnej.

Absolwent kierunku będzie posiadał wystarczającą wiedzę i umiejętności do zajmowania się działalnością turystyczną i rekreacyjną z perspektywy rynkowej, samorządowej oraz administracyjnej. Daje to kompetencje do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i instytucjach turystycznych i rekreacyjnych lub powiązanych z turystyką i rekreacją. Absolwent zdobędzie także umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie. 

W szczególności absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w:

- organach administracji państwowej i samorządowej (wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska); gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki;

- biurach podróży, przedstawicielstwach firm w kraju i za granicą;

- parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach;

- ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych;

- ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, klubach fitness i wellness;

- ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, sanatoriach;

- organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach;

- agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i telewizji.