Student na tropieProjekt NBPWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

UWAGA STUDENCI !!!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. Zatem nie ma konieczności jej przedłużania.

W obecnej sytuacji zaleca się załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Link do Rozporządzenia:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

Uprzejmie informujemy, że każdy student zobowiązany jest do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni: www.ppuz.edu.pl, sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz komunikatów przesyłanych poprzez Portal eStudent.

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywać się będą w formie zdalnego nauczania. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia będą rozsyłane poprzez starostów poszczególnych kierunków i lat studiów.