Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Architektura I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych

Kierunek Architektura
telefon: 18 261 07 29
int@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppuz.edu.pl

V konferencja naukowa studenckiego koła naukowego AdQuadratum -2014 r. maj

W dniu  10.05.2014 r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbyła się konferencja Studenckiego Koła Naukowego „Ad Quadratum” działającego przy Instytucie Architektury i Urbanistyki PPWSZ. Temat przewodni konferencji brzmiał „Aspekty techniczno-technologiczne w rozwoju architektury”.

Konferencję poprowadził prezes koła naukowego - Tomasz Galica. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonała Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki, Dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct,  która powitała wszystkich zgromadzonych gości, następnie głos zabrał  opiekun koła - Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki.

Na tegorocznej konferencji wygłoszonych zostało 17 referatów, przygotowanych przez studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki. Z uwagi na fakt, iż zawód architekta jest zawodem interdyscyplinarnym, studenci w swych referatach przedstawiali problemy nie tylko świata współczesnego, ale i czasów zamierzchłych. Tak więc uczestnicząc w konferencji, można było się wiele dowiedzieć na temat konstrukcji Bazyliki Św. Piotra, czy prześledzić rozwój struktur przekryć dachowych, na przestrzeni wieków. Wygłoszony został również referat na temat Poligonu Cesarsko Królewskiego artylerii fortecznej w Nowym Targu czy  Linii nr 104 Galicyjskiej Kolei Transwersalnej – który został zadedykowany dr. inż. arch. Mirosławowi Holewińskiemu.

Poruszając problemy nam współczesne, studenci opowiadali, o nowoczesnych inteligentnych materiałach, projektowaniu parametrycznym, hotelach podwodnych, czy o tym, jak Augumented Realty (rozszerzona rzeczywistość) może zostać wykorzystana w zawodzie architekta.

Po wygłoszeniu ostatniego referatu głos zabierali kolejno Pan prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki, Pani Elżbieta Napora, Pan Tomasz Galica, oraz Pani dr. inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct, którzy w swoich wypowiedziach odnieśli się do wygłoszonych referatów. Referaty stały na dobrym poziomie, a studenci wykazali się rozległą wiedzą i dobrym przygotowaniem.

 Referatów wysłuchali: Prof. dr hab. Inż. arch. Maciej Pawlicki, Dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct, Mgr inż. arch. Agata Bentkowska, Mgr Sylwia Bobak oraz liczne grono studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki PPWSZ.

 Opracował: Tomasz Galica

Współorganizatorzy:
Koło naukowe „Modulor”,
Dział Nauki i Wydawnictw PPWSZ

Galeria zdjęć: