Student na tropieerasmus weekProjekt NBPdzień otwartyankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

16.04.20 r. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Turystyka a środowisko"

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają na V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Turystyka a środowisko”, która odbędzie się 16 kwietnia 2020 r.

O konferencji:

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z Polski, Czech i Słowacji oraz uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami.

Cele konferencji:

Celem konferencji jest ukazanie form turystyki przyjaznej środowisku zarówno naturalnemu jak i społeczno-kulturowemu oraz metod budowania pozytywnych relacji między branżą turystyczną a środowiskiem przyrodniczym.

Turystyka przyjazna środowisku przyrodniczemu (w tym turystyka ekologiczna) staje się w Polsce tematem modnym i poszukiwanym. Jej fenomen przybył do nas z Europy Zachodniej. Rosnąca świadomość ekologiczna, obawy związane ze zmianami klimatycznymi sprawiają, że coraz więcej turystów gotowych jest do obniżenia komfortu podczas wakacji, jeżeli to ma pomóc w ochronie środowiska, zwraca się też uwagę na odpowiedzialne ekologiczne rozwiązania stosowane w hotelach i innych obiektach związanych z branżą turystyczną. Życie w wielkich miastach, ciągły pośpiech, życie w stresie, tłok, hałas, zanieczyszczenie miejskiego środowiska sprawiają, że nowe pokolenia turystów szukają podczas urlopu coraz częściej bliskiego kontaktu z przyrodą, a to przyczynia się do zwiększenia popularności agroturystyki, birdwatchingu, survivalu, czy bushcraftu.

Czy możliwy jest rozwój turystyki przyjaznej środowisku? Czy na taką turystykę istnieje zapotrzebowanie? Kto z niej korzysta? Czy jest ona potrzebna? Jakie formy może przyjmować? Jakie dobre praktyki warto wspierać? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas konferencji.

Obszary tematyczne:

  • Edukacja ekologiczna w turystyce - kształtowanie wzorców zachowań i utrwalanie postaw przyjaznych środowisku
  • Zrównoważony rozwój a turystyka
  • Turystyczne wykorzystywanie obszarów przyrodniczo cennych
  • Gospodarstwa agroturystyczne
  • Wioski i szlaki tematyczne
  • Zwierzęta jako atrakcja turystyczna
  • Survival a bushcraft – sposób spędzania czasu w bliskości z naturą
  • Ekoturystyka "najczystszą" formą podróżowania przyjaznego środowisku
  • Wpływ turystyki na środowisko

 

Efekt konferencji:

Obfitość  problematyki zawartej w tytule naszej konferencji mobilizuje młodych naukowców do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla dalszego rozwoju turystyki. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, myśli, analiz i wyników badań związanych z powyższą tematyką. Organizacja tego wydarzenia pozwoli na integrację  studentów z różnych ośrodków akademickich oraz wymianę doświadczeń i poglądów, a co za tym idzie na szeroko rozumianą współpracę.

 

Patronat honorowy:

Dr hab. Stanisław Gulak, prof. uczelni – Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

 

Skład komitetu naukowego:

Dr hab. Tadeusz Ambroży

Dr hab. inż. Marek Doktor

Dr Danuta Żiżka

 

Skład komitetu organizacyjnego:

Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

Dr Małgorzata Wesołowska

Mgr Iwona Hodorowicz

Mgr Agnieszka Krzystyniak

Joanna Reśczak

 

Kartę zgłoszenia wraz ze streszczeniem prosimy przesyłać do 20.03.2020 r. pocztą elektroniczną, e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl lub faxem (18) 26 10 708, albo pocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki i Wydawnictw, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

Do pobrania: komunikat, plakat, karta zgłoszenia