Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Filologia Angielska I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat Kierunku
Filologia Angielska

telefon: 26 10 717
ih@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

Warsztaty dla studentów - Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce? 26.03.2019 r.

26 marca 2019 roku w siedzibie PPWSZ w Nowym Targu odbyły się warsztaty zorganizowane przez opiekuna praktyk pedagogicznych filologii angielskiej zatytułowane Jak pracować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce? Praktyczne wskazówki do pracy w szkole. Warszaty zostały przeprowadzone przez terapeutkę oraz nauczycielkę języka angielskiego mgr Magdalenę Wiertelak.

Podczas zajęć studenci zapoznali się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy z uczniem z dysleksją i innymi trudnościami. Ponadto, poznali procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, która oparta jest, w głównej mierze, na dostosowaniu wymogów do potrzeb uczniów. Najistotniejszym punktem warsztatów była praca studentów nad praktycznym zastosowaniem zaleceń poradni podczas zajęć języka angielskiego oraz sposobem motywowania uczniów to osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

 

Oprac.A. Borkowska

Galeria zdjęć: