Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Wizja absolwenta

Absolwent specjalności (modułu  specjalizacyjnego)  „Zarządzanie walorami turystycznymi” będzie teoretycznie i praktycznie przygotowany do planowania rozwoju turystyki, w szczególności w zakresie podejmowania przedsięwzięć i realizowania inwestycji turystycznych w oparciu o analizę i wykorzystanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych regionu.

Absolwent specjalności (modułu  specjalizacyjnego) „Rekreacja zdrowotna” zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych klientów (doskonalenie zdrowia, profilaktyka zdrowotna), a także planowania i prowadzenia działalności w zakresie organizowania form rekreacji zdrowotnej.

 Absolwent kierunku będzie posiadał wystarczającą wiedzę i umiejętności do zajmowania się działalnością turystyczną i rekreacyjną z perspektywy rynkowej, samorządowej oraz administracyjnej. Daje to kompetencje do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i instytucjach turystycznych i rekreacyjnych lub powiązanych z turystyką i rekreacją. Absolwent zdobędzie także umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie. W szczególności absolwent będzie przygotowany do pracy zawodowej w:

-         organach administracji państwowej i samorządowej (wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, kultury i rozrywki);

-         biurach podróży, przedstawicielstwach firm w kraju i za granicą;

-         parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach;

-         ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych;

-         ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, klubach fitness i wellness;

-         ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, sanatoriach.