Student na tropieProjekt NBPWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

Wsparcie finansowe studentów

Możliwość wsparcia finansowego studentów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w Uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją wprowadzenia stanu epidemii.

Wnioski o zapomogę można przesyłać pocztą na adres Uczelni lub ich scan drogą elektroniczną na adres e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Wniosek powinien zostać odpowiednio umotywowany i udokumentowany.