Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

06.12.19 r. Wykład otwarty pt.: „Filozofia w służbie polityki. Wielcy myśliciele Oświecenia wobec upadku Polski”,

Studenckie Koło Filozoficzne KALLIOPE zaprasza na wykład otwarty pt.: „Filozofia w służbie polityki. Wielcy myśliciele Oświecenia wobec upadku Polski”, który wygłosi dr Jacek Kordel w dniu 6 XII 2019 r. o godz. 1000 w auli Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dr Jacek Kordel jest pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego a także laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Odbył staże naukowe w Dreźnie, Moguncji, Wiedniu i Berlinie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010/2011, 2011/2012), Fundacji Stypendialnej Republik Austrii (2013), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (2013/14), Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015), Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury (2016, 2018), Fundacji Lanckorońskich (2016, 2019), Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji (2019), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu "Start" (2019). Ponadto dr Kordel pełni funkcję kierownika Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie.