Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Wykład pt.: Chęć do komunikowania się w języku angielskim w klasie wśród studentów trzeciego wieku

17 grudnia 2019 roku w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbył się wykład mgr Anny Borkowskiej dotyczący chęci do komunikowania się w języku angielskim w środowisku klasowym.

Wykład dedykowany był studentom trzeciego wieku, a jego celem było zdefiniowanie chęci do komunikowania się w języku obcym, jak również przedstawienie wyników badania przeprowadzonego wśród członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu.

Wyniki badania jednoznacznie pokazały, iż seniorzy wyróżniają się wysoką chęcią do komunikowania się podczas zajęć.

Według opinii respondentów nauczyciel jest kluczową postacią, która pozytywnie wpływa na chęć do komunikowania się w klasie tworząc wspierającą i przyjacielską atmosferę. Studenci w trzecim wieku cenią współpracę w parach podczas zajęć, jak również zwracają uwagę na łagodną poprawę błędów, zwłaszcza błędów dotyczących wymowy. Co więcej, seniorzy doceniają używanie technologii w czasie zajęć, ponieważ to ona pozwala skutecznie i efektywnie powtarzać słownictwo.

Uznano także, iż czynnikiem, który najbardziej hamuje chęć do komunikowania się jest niewystarczający zasób słownictwo, który może wywołać obawę przed popełnieniem błędu. Pozytywnie zaskoczył fakt, że jedynie 11% uczestników badania stwierdziło, iż potencjalne problemy z pamięcią mogą obniżyć chęć do komunikowania się.

Według najnowszych badań, nieważne kiedy się uczymy, ważne jak się uczymy. Wbrew negatywnym stereotypom, seniorzy jako studenci językowi mają przewagę nad innymi grupami językowymi, ponieważ cechuje ich praktyczny i ściśle sprecyzowany cel, wypracowane strategie uczenia się języka oraz istotna w komunikowaniu się kompetencja dyskursywna.

Jak stwierdził Mahatma Gandhi UCZ SIĘ TAK, JAKBYŚ MIAŁ ŻYĆ WIECZNIE

Opr.: Anna Borkowska
Zdj.: Ewelina Stożek

Galeria zdjęć: