ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Wykłady akademickie 2019/2020

Wykłady dla szkół średnich

W ramach szeroko rozumianej współpracy Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu przygotowała szeroki zakres wykładów skierowany do uczniów szkół średnich. Nasi wykładowcy opracowali tematykę zajęć w zgodzie z podstawą programową obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zaproszenia nas do swojej placówki. Prelekcje realizowane są nieodpłatnie.

Czekamy na zgłoszenia do koordynator Anny Gródek

881 952 179, 18 26 10 700 w. 242, 243

promocja1@ppuz.edu.pl

 

Instytut Nauk Technicznych

 

Dr Piotr Fijałkowski

Indukcja matematyczna

 

Instytut Nauk o Zdrowiu

 

Dr Bogumiła Lubińska-Żądło

Biologiczny rytm płodności u kobiety.

Hormony w życiu człowieka.

Choroby cywilizacyjne. Czy można im zapobiegać?

 

Dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

Sport osób niepełnosprawnych jako nietypowa lekcja WF zajęcia będę praktyczne i muszą być realizowane w sali gimnastycznej (możliwe terminy: grudzień i styczeń)

 

Mgr Faustyna Kuros

Pielęgnacja skóry trądzikowej

 

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

mgr Janusz Arnold

Ship or Sheep czyli jak wymawiać angielskie samogłoski

 

mgr Kamil Mielnik

Nowoczesne technologie w uczeniu się języka obcego

 

mgr Jadwiga Laskowska

Dziennik Adriana Mola  jako dobre źródło wiedzy o kulturze brytyjskiej

 

dr Wojciech Majka

Interpretacja alegorii jaskini Platona (po angielsku dla maturzystów)

 

mgr Marta Ciemińska

Księgowy, żołnierz, trener personalny - o potrzebie uczenia się języków dla potrzeb zawodowych" 

(wykład po polsku z ćwiczeniami po angielsku)

 

mgr Jadwiga Laskowska

"Sonety Szekspira interpretowane przez Oskara Wilde'a. Opowiadanie 'Portret Pana W.H.'" 

(wykład po polsku z elementami angielskiego)

 

 

mgr Magdalena Kadłub

"Wpływ internetu na mowę młodego człowieka" 

(wykład po angielsku)

 

 

dr hab.  Marek Doktor

Antarktyda, budowa geologiczna i środowisko przyrodnicze

Geoturystyka nowa gałąź turystyki

Atrakcje geoturystyczne Polski

 

dr Ceklarz Katarzyna

Rośliny trujące i lecznicze w kulturze i tradycji górali podtatrzańskich

 

dr Małgorzata Wesołowska

Ochrona przyrody w Polsce (prawne formy ochrony przyrody w Polsce wraz
z przykładami -  w tym różnice między ochroną bierną a czynną oraz przykłady gatunków chronionych) – czas ok. 90 minut

Drzewa w naturze i w kulturze – (rodzime gatunki iglaste i liściaste, ich rozpoznawanie, właściwości, ciekawostki botaniczne i kulturowe) czas ok. 90 minut

Dzikie rośliny jadalne i trujące Polski – czas ok. 90 minut

Zbiorowiska leśne polski – czas ok. 90 minut

Zrozumieć psa, zrozumieć kota – podstawy komunikacji człowiek  - zwierzę – (rodzaje komunikacji stosowanej przez psy i koty, rozpoznawanie potrzeb zwierząt towarzyszących i możliwości poprawy relacji między człowiekiem a zwierzętami towarzyszącymi – rozwiązywanie najczęstszych problemów behawioralnych – możliwe dostosowanie treści tego wykładu do oczekiwań nauczyciela) czas ok. 90 minut

Rośliny w sztuce i kulturze Podhala (wybrane gatunki roślin Podhala, ich rozpoznawanie, właściwości, ciekawostki botaniczne i kulturowe - zastosowanie w ludowej medycynie, kuchni i magii oraz wykorzystanie motywów roślinnych w zdobnictwie ludowym - możliwe dostosowanie treści tego wykładu do oczekiwań nauczyciela) - czas ok. 90 minut

 

dr Małgorzata Wesołowska i mgr Iwona Hodorowicz:

Niszowe produkty turystyczne Podhala kontra markowe – innowacyjność a tradycja.

 

mgr Iwona Hodorowicz:

Czynniki rozwoju turystyki w Polsce i na świecie.

Co to jest turystyka – analiza przykładowych definicji.

Kim jest odwiedzający – analiza definicji odwiedzającego i turysty, typologia turystów.

Motywy i cele uprawiania turystyki.

Kryteria podziału turystyki i wybrane rodzaje turystyki.

Polska na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO (charakterystyka 15 obiektów – można zawęzić do np. województwa małopolskiego)

Mała architektura sakralna Podhala (typologia, motywy fundacji i lokatorzy kapliczek, krzyży i figur przydrożnych)

 Zdrowe nawyki żywieniowe na co dzień– prelegent Robert Maurer (dietetyk, członek Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki)

Galeria zdjęć: