ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Gospodarka Przestrzenna
telefon: 18 261 07 29
int@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppuz.edu.pl

Wzory podań

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie nalezy złożyc wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)
 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu

               

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia

 • o indywidualną organizację studiów  (pobierz) 
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 • o indywidualny program studiów (pobierz)

 • o wpis warunkowy (pobierz)

 • o powtarzanie semestru studiów (pobierz)

 • o urlop dziekański (pobierz)

 • o uchylenie decyzji o skreśleniu (pobierz)

 • o wznowienie studiów (pobierz)

 • o zmianę uczelni-kierunku-formy studiów (pobierz)

 • o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej  (pobierz)

 

Pozostałe wzory podań 

 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do projektu (pobierz)

 • Formularz aktualizacji danych osobowych (pobierz)