Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Wzory podań

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie należy złożyc wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)

 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłaściwego przebiegu egzaminu)

Wzór podania do Zastępcy Dyrektora  (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia sesji

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia

 • o indywidualną organizację studiów  (pobierz) 
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 • o indywidualny program studiów (pobierz)

 

Pozostałe wzory podań 

 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do pracy inżynierskiej (pobierz)

 • Wzór podania o udostępnienie materiałów do projektu (pobierz)

(podanie o udostępnienie materiałów  można przesłać na adres dos@ppuz.edu.pl  - w treści  proszę napisać - "podanie Architektura" - odbiór podania pok.227)

 •  Formularz aktualizacji danych osobowych (pobierz)