rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Archiwalne Przetargi i nabory

Aktualne postępowania przetargowe dostępne są na stronie: 

https://bip.malopolska.pl/ppwsz 

w sekcji Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w PPWSZ w Nowym Targu przy ulicy Kokoszków 71

Ogłoszenie o zamówieniu - 15.03.2019 SIWZ Załaczniki do SIWZ Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b Załącznik nr 1c Informacja z otwarcia ofert - 03.04.2019 Zał. nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa Informacja o unieważnieniu postępowania - 09.04.2019

więcej »

Zapytanie ofertowe: kompleksowa dostawa sprzętu jednorazowego, stanowiącego materiał zużywalny, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej w CSM

Zapytanie ofertowe - 11.02.2019 zał.nr 1 Specyfikacja zał nr 2 Formularz ofertowy zał nr 3 Umowa wzór zał nr 4 Oświadczenie wykonawcy Odpowiedź na pytanie wykonawcy 15.02.2019 Zał. nr 1 Specyfikacja -  zmiana zał. nr 2 Formularz ofertowy - zmiana Informacja z otwarcia ofert materiały zuzywalne - 20.02.2019 Informacja o wyborze - 25.02.2019

więcej »

Postępowanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności na: Zaprojektowanie i wykonanie platformy e-learningowej dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Informacja o ogłoszeniu - platforma e-learningowa zal 1 do Zap ofertowego - wzor umowy platforma zal 2 do Zap ofertowego - Formularz ofertowy zal 3 do Zap ofertowego - Specyfikacja platforma zal 4 do Zap ofertowego - Ośw grupa kapitałowa zal 5 do Zap ofertowego - Ośw Wykonawcy Zap ofertowe - Platforma e-learningowa PPWSZ w Nowym Targu Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego - 01.02.2019 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofetrowego - 06.02.2019 Odpowiedzi na pytania do zapytania...

więcej »

Ponowny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni

Ogłoszenie o zamówieniu – 29.10.2018 Siwz Załącznik 1 do siwz – opis parametrów Załącznik 2 do siwz – oświadczenie – grupa kapitałowa Załącznik 3  do umowy Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 30.10.2018 Zmiana siwz i załączników 30.10.2018 Zał. do zmiany siwz – Formularz oferty i oświadczenia – 30.10.2018 Część 40 – parametry Załącznik 2 do siwz – grupa kapitałowa Załącznik 3 do wzoru umowy - klauzula Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiana...

więcej »

Zakup i dostawa, z podziałem na części, notebooków dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2018 r. pod numerem  635457-N-2018

więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dydaktycznego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na potrzeby realizacji statutowych zadań Uczelni.

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.10.2018 SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3   Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 10.10.2018 Zmiana siwz 10.10.2018 Zał. do zmiany siwz  formularz oferty 10.10.2018 Część 6  poprawka 10.10.2018 - opis techniczny oraz potwierdzenie parametrów Część 24  10.10.2018 - opis techniczny oraz potwierdzenie parametrów Część 25  10.10.2018 - opis techniczny oraz potwierdzenie parametrów   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 -...

więcej »

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji statutowych zadań PPWSZ w Nowym Targu poprzez wyposażenie w sprzęt IT w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 05.10.2018 r. pod numerem: 632857-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 12.10.2018 r. pod numerem 500245931 UWAGA ! Zmianie ulega godzina składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 15.10.2018 r., godz. 15:00, (pok. 225 - Punkt Kancelatyjny) Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r. , godz. 15:15  (pok 215 -Sala Rektorska) ...

więcej »

Dostawa notebooków dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2018 r. pod numerem  630385-N-2018 

więcej »

Ponowne postępowanie przetargowe: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - 20.09.2018 SIWZ Załączniki do SIWZ Odpowiedzi na pytania wykonawców - 25.09.2018 Odpowiedzi - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 26.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.09.2018 Zmiana-siwz 26.09.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP.382.14.2018 Oświadczenie grupa kapitałowa ZP.382.14.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.11.2018

więcej »

Przetarg nieograniczony na remont pokoi asystenckich w budynku Gorce Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ogłoszenie o zamówieniu - 10.09.2018 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do wzoru umowy Załącznik nr 6 do umowy Zbiorcze zestawienie ofert - 25.09.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »

Przetarg nieograniczony na Wykonanie szkoleń w ramach projektu pn. Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej współfinansowanego ze środków Europejs

Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2018 SIWZ Załącznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ Załącznik nr 2,3 do SIWZ Załącznik nr 4 Załączniki do umowy Zbiorcze zestawienie ofert - 17.09.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.10.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej »
1 2 3 4 5 6 ... 7