rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

 

W związku z realizacją projektu pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa

prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej "osoby pierwszego kontaktu” pozwalające na zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Beneficjenta do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 18 261 07 12

e-mail: dn@ppwsz.edu.pl